Tyršova

Definitivně od roku 1946, dříve se jmenovala i ulice ke střelnici. Miroslav Tyrš (1832-1884), český historik a estetik, profesor dějin umění na Univerzitě Karlově v Praze, zakladatel tělovýchovného hnutí Sokol, český národní pracovník.