Záložní nemocnice č. 1, Konviktská kasárna

Nemocnice byla zřízena dle mobilizačního plánu pro 800 lůžek pro nemocné a určena pro ni byla kasárna Jesuitská (pozdější kasárna Jiřího z Poděbrad) a kasárna Konviktská (pozdější kasárna Jánošíkova). Hotovosti dosáhla dvacátého mobilizačního dne. Ze všech léčených v Záložní nemocnici č. 1 v letech 1914-1918 (88 412) zemřelo 71 mužů, což je 0,08 %. Záložní nemocnice 1 byla zrušena koncem roku 1918 a účetní zastoupení převzala posádková nemocnice v Olomouci. Vnitřní zařízení bylo ponecháno na místě pro útvary ubytované v kasárnách, zdravotní materiál a zdravotní mužstvo předáno posádkové nemocnici v Olomouci. Civilní personál byl propuštěn.