Červinkova

Ulice je pojmenovaná po Josefu Červinkovi (1854-1924), což byl starosta Králova Pole, který se zasloužil o povýšení Králova Pole na město v roce 1905.