Kostel X.

X. kostel byla stavba o rozměrech 12 x 7,5 metrů s pilíři - lisénami. Nacházel se za řekou v opevněném předhradí, které mělo městský charakter.