Návštěvnické centrum - Pavilon II - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu

Zde jsou zakonzervovány a vystaveny originální negativy základů „druhého“ mikulčického velkomoravského kostela a třináct otevřených kostrových hrobů, z nichž jeden je v kostelní hrobce a zřejmě zde byl pochován některý člen mojmírovské dynastie. Na tomto místě zahájil akademik prof. Josef Poulík v roce 1954 první zkušební sondou archeologický výzkum lokality.