Most zamilovaných - Pont des Arts

Pont des Arts (česky Most umění) je most pro pěší a cyklisty přes řeku Seinu v Paříži. Nazývá se též Passerelle des Arts (Lávka umění). Spojuje 1. obvod na pravém břehu, kde se nachází Louvre a 6. obvod na levém, kde stojí Institut de France. Most byl pojmenován podle Louvru, který se během Prvního císařství nazýval Palais des Arts (Palác umění). Od roku 1975 je most historickou památkou. V letech 1981-1984 musel být z technických důvodů přestavěn. Zábradlí mostu Pont des Arts v Paříži zdobí, zatěžkávaly stovky zámků. A denně přibývaly další. Zamilované páry tu pečetily svou lásku připevněním zámku se jmény a oba klíčky pak hodí do Seiny. Pod tíhou zámků se pak jedna z bočních částí mostu zřítila do Seiny. Následně město přistoupilo k nahrazení pletiva graffiti, aby nebylo dále možné zámky na most zamykat. Graffiti by pak měly nahradit prosklené pláty. Tuto libůstku však lze vidět na zábradlí v okolí mostu zamilovaných a také na různých místech po celém světě.