Stanoviště 2 - Svatovavřinecké

Odrůda pochází z území dnešní Francie. Podle genetických analýz je příbuzná s odrůdami burgundskými, jde pravděpodobně o mutaci odrůdy Pinot Noir (Rulandské modré). Pěstuje se kromě ČR také ve Francii, oblíbená je rovněž v Rakousku a v Německu. Je to u nás nejčastější pěstovaná modrá odrůda. Na Moravě se nejvíce rozšířila po druhé světové válce s používáním vysokého vedení révy, protože byla pro tento způsob pěstování dobře přizpůsobena.