Vodova

Vodova od roku 1946 (dříve Vorlova nebo vrchlického), Sylvestr Voda (1879-1945), obchodník, major čs. armády v záloze, první český posádkový velitel Brna, sokolský činovník a účastník II. odboje v sokolské skupině. Zemřel na následky věznění v Kounicových kolejích.