Návštěvnické centrum - Pavilon I

V Návštěvnickém centru této národní kulturní památky je úvodní expozice VELKOMORAVSKÉ MIKULČICE – KNÍŽECÍ HRAD V ÚDOLNÍ NIVĚ ŘEKY MORAVY z roku 1997 představující památník Velké Moravy v širších souvislostech a vztazích. Starší stálá expozice Velkomoravské Mikulčice - Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy byla v Návštěvnickém centru (pavilon I) otevřena v roce 1997. Tato expozice prezentovala Mikulčice jako významné slovanské a velkomoravské sídlo s bohatou historií doloženou archeologickými nálezy vysoké výpovědní hodnoty. Expozice byla odinstalována po skončení návštěvní sezóny 2013 při přípravě objektu pro celkovou rekonstrukci. Nová expozice v Návštěvnickém centru bude otevřena v roce 2015. Úvodem prohlídky muzea je výklad průvodce u plastické mapy s terénní situací jaká na mikulčických Valech byla v 9. století.