Stanoviště 6 - Kousek Francie v srdci Evropy

Od chvíle zasazení malé rostlinky vinné révy do okamžiku, kdy otevřeme láhev s lahodným mokem, uplyne hodně času. Během této doby působí na vývoj vinné révy mnoho přírodních činitelů, které jsou vylepšovány člověkem tak, aby byly pro růst a produkci co nejlepší. Pro příznivý růst révy jsou nejdůležitějšími vlivy dostatek srážek a hodně teplých slunečních dnů. Na druhé straně je potřeba i vhodné místo pro založení vinohradu. Vše závisí na složení půdy a geologickém podloží. Vrch Stará hora poblíž Novosedel, kde obhospodařuje své vinice firma Víno Marcinčák, je situovaná na karpatské předhlubně. Viniční tratě na Staré hoře jsou tvořeny několika typy sedimentů, jichž stáří odpovídá třetihorám a čtvrtihorám. Nejstarší sedimenty (Karpat) jsou usazeny na východních svazích vrchu; jedná se především o jílovité písky a jíly. Nejvyšší partie a západní svahy jsou budovány spodnobadenskými, silně vápnitými jílovitými štěrky. Kvartérní pokryv tvoří černozemě, svahoviny a říční naplaveniny.