Kollárova

Dříve mostní, od roku 1907. án Kollár (1793-1852), slovenský obrozenecký básník a propagátor slovensko-české vzájemnosti.