Odcházení

Nebýt to uprostřed roku, ale v některém ze zimních měsíců, jevila by se tato scéna jako všední. V létě je ale hora zašlého, pozvolna odtávajícího sněhu něčím, co nemá daleko k zázraku. Kintera zosnoval klasickou vizuální past, kterou mimoděk odkazuje k jedné z tradičních kategorií vizuálního umění – k nápodobě (mimésis). Platón by měl jasno. Autor je typickým sofistou, jehož dílo má falešnou krásu, protože předmět, který vytváří, nevypovídá o poznání, ale o názoru. Dnešní „konzument“, nepoučený současným uměním, to bude nejspíš vidět podobně, rozdíl mezi oběma je však v tom, že zatímco Platón byl obecně proti „obrazům“, současnému divákovi se naopak po tradičních „obrazech“ stýská. Platón kritizoval lež umění, současnému divákovi se jí nedostává v požadované podobě.