Nouzová nemocnice na Šibeníku

Nemocnice byla zřízena jako nouzová nemocnice v době velkého přílivu nemocných s chorobami infekčními ještě v roce 1914 a skončila dne 24. září 1915, kdy se stala postradatelnou. Službu v ní konali civilní lékaři, většinou dobrovolně, bez odměny. Jména nejsou známa. Ze spisů se zachovaly pouze knihy příchodů. Dle těchto knih bylo v nemocnici léčeno 1 181 chorob infekčních, většinou úplavice a tyfus.