Nouzová nemocnice v klášteru Uršulinek

Škola kláštera Uršulinek sloužila po celou dobu války jako spolková nemocnice Červeného kříže se 120 postelemi.