Nouzová nemocnice na Tabulovém Vrchu

Nemocnice byla zřízena jako nouzová nemocnice v době velkého návalu nemocných v měsíci září 1914 a činnost skončila dne 26. ledna 1915, kdy se stala postradatelnou. Službu v ní konali většinou dobrovolně civilní lékaři, jejich jména nejsou známa. Ze spisů se zachovaly jen knihy přírůstků. Podle těchto záznamů bylo od 26. září 1914 do 25. ledna 1915 v nemocnici léčeno 1 ,968 osob. Z nich zemřelo 47 osob, tj. 2,39 \% . Počet zemřelých udáván podle seznamu pochovaných na vojenském hřbitově Černovír, skutečný počet bude o něco vyšší, neboť někteří zemřelí z této nemocnice mohli být pochováni na jiném místě. To je výrazně více než v ostatních nemocnicích (s výjimkou epidemické) a svědčí to o tom, že tato nemocnice byla zřízena skutečně v nouzi; většina úmrtí (36 případů) připadá na září a říjen roku 1914.