Nouzová nemocnice v Elisabetinu

Elisabetinu byli od počátku mobilizace až do 3. 9. 1915 ubytováni mimo jiné jednotky i rekonvalescenti pěšího pluku č. 54. Toho dne byla budova uvolněna a rekonvalescentní oddělení bylo přeloženo do české reálky, která byla mezi tím dostavěna. Tam zůstalo toto oddělení až do ukončení války a s ním od 5. 5. 1917 ještě oddělení rekonvalescentů zeměbraneckého pěšího pluku č. 13.