Záložní nemocnice č. 2

Byla zřízena civilní správou na jezdeckém cvičišti na Novém Světě a byla odevzdána svému účelu v květnu 1915. Byla určena pro 2 100 lůžek a umístěna v nově vystavených barácích, z nichž bylo 22 pro nemocné, 1 pro zdravotní mužstvo, 2 pro civilní personál a 13 pro administrativu. Na trati vedle nemocnice, vedoucí z Olomouce do Prostějova, byla zřízena vykládací stanice, kterou musel projít každý přírůstek nemocných. Do nemocnice byly předávány veškeré druhy chorob, od září 1919 byla tato nemocnice speciálně určena pro nemoci venerické a~snížila předepsaný počet lůžek z 2 100 na 1 000. Počty zemřelých v Záložní nemocnici č. 2 naznačují, že až do poloviny roku 1916 nebyly do této nemocnice zřejmě umisťovány těžší případy. Ze všech léčených v Záložní nemocnici č. 2 v letech 1915-1919 (54 655) zemřelo 332 mužů, což je 0,61 %.