Nouzová nemocnice v klášteru Voršilek

Klášter Voršilek sloužil jako nemocnice Červeného kříže.