Knížecí palác

Dvoupatrový palác měl rozměry 26 x 11 metrů a od baziliky ho odděloval příkop.