Nouzová nemocnice v Rainerových kasárnách

Kasárny Rainerovy (nyní Staroměstská kasárna) byly určeny 30. září 1914 jako nouzová nemocnice pro úplavici s počtem 330 lůžek. Pro nedostatek zařízení byli nemocní uloženi narychlo na slamníky. Ale již 14. listopadu byly kasárny přeměněny na nemocnici pro nemoci vnitřní, chirurgické a venerické. Nutné zařízení bylo zakoupeno z úspor zásobovacího paušálu. Dle potřeby byla zařízena operační síň, koupelna se sprchami a vanami, dezinfekční komora a prádelna. Dne 17. prosince 1915 byla nemocnice přeměněna na nemocnici pro trachom a po odeslání těchto nemocných do záložní nemocnice ve Šternberku a po provedení desinfekce znovu zařízena pro nemoci vnitřní, chirurgické, kožní a venerické. Dne 4. srpna 1916 byli veneričtí nemocní dopraveni do Šternberka. Z celkového počtu pacientů nouzové nemocnice (10 372) jich zemřelo 22 (to představuje 0,21 %), z toho většina (15 osob) v prvním návalu během měsíce října 1914. Nouzová nemocnice byla zrušena koncem roku 1917 a účetní zastoupení převzala posádková nemocnice, které byl předán veškerý zdravotní materiál.