Věž Saint-Jacques

Věž Saint-Jacques (francouzsky Tour Saint-Jacques neboli Věž svatého Jakuba) je pozdněgotická věž v Paříži. Nachází se na malém náměstí s parkovou úpravou ve 4. obvodu. Je vysoká 52 m a patří k významným památkám města. Od roku 1998 je věž zařazena na seznam světového dědictví UNESCO jako součást Svatojakubské poutní cesty ve Francii. Věž byla vystavěna v letech 1508-1522 a je jediným pozůstatkem kostela Saint-Jacques-la-Boucherie, který od roku 1259 sloužil jako oficiální kostel pařížského cechu řezníků (fr. boucher). Kostel byl v 16. století výrazně přestavěn a v roce 1797 až na věž zbořen. V roce 1824 zde byla umístěna slévárna olověných broků. V roce 1836 koupilo věž město Paříž a zřídilo okolo veřejný park. V roce 1856 byla prohlášena za historickou památku.