Fakulta informačních technologií

Již v roce 1964 vznikla na fakultě elektrotechnické katedra samočinných počítačů. Z ní postupem času vznikl ústav informatiky, který byl v roce 2002 transformován na samostatnou Fakultu informačních technologií. Kampus FIT se nachází v areálu bývalého kartuziánského kláštera a na území bývalého velkostatku. Fakulta nabízí dva základní stupně studia – tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský studijní program. Třetím stupněm je doktorský studijní program. Fakulta realizuje studijní programy Informační technologie a Výpočetní technika a informatika pro necelé 2 500 posluchačů. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD_technick%C3%A9_v_Brn%C4%9B#Fakulta_informa.C4.8Dn.C3.ADch_technologi.C3.AD)