Stanoviště 1 - O Novosedlech

Obec je položena mezi novosedelskými kopci na východě a jinu a řeknou Dyjí - obtékající Novosedly v těsné blízkosti na západě. Východní část katastru obce zasahuje na západní hřeben Dunajovických kopců, který kryjí vinohrady. Jsou zde nejrozsáhlejší viniční trati v ČR, které zabírají na 1000 ha, z nichž téměř 500 ha je na novosedelském katastru.