Soluň

Muzea (Archeologické, Byzantské kultury s výstavou o soluňské frontě)