Husitská

Pojmenována podle významného údobí českých dějin 15. století - husitského revolučního hnutí. Vznik názvu ulice 25. 9. 1946.