Nouzová nemocnice Salesiánum

Zřízena byla jako nouzová nemocnice Červeného kříže v Olomouci s 50 lůžky v době velkého návalu nemocných v roce 1914 a rozpuštěna v roce 1918 při vzniku republiky, kdy se nemocní rozptýlili do ostatních nemocnic. Jména velitelů se nepodařilo zjistit, službu konali civilní lékaři z Olomouce. Celkem bylo od založení nemocnice v roce 1914 do ukončení činnosti v roce 1918 léčeno 8 051 osob, z nichž zemřelo 12.