Zeměbranecká nemocnice

Nemocnice byla zřízena v roce 1910 pro 60 lůžek a ve válce rozšířena nejprve na 100 lůžek a později převzetím nových zeměbraneckých kasáren (Jana Jiskry z Brandýsa) od posádkové nemocnice na 800 lůžek. Byla majetkem města Olomouce. Ze všech pacientů léčených v Zeměbranecké nemocnici v letech 1914-1919 (jichž bylo 122 668) zemřelo celkem 218 pacientů, to je 0,18 %. Zeměbranecká nemocnice byla zrušena dne 31. března 1920. Budovu nových zeměbraneckých kasáren převzal čs. pěší pluk č. 6 se vším vnitřním zařízením, budova zeměbranecké nemocnice byla dána k dispozici posádkové nemocnici i s potřebným vnitřním zařízením, která v ní umístila oddělení chirurgické, zubní ambulatorium, roentgenovou stanici a zřídila tam zvláštní zjišťovací oddělení chorob vnitřních, jehož velitel byl zároveň přednostou roentgenové stanice. Zdravotní materiál a ostatní materiál předán posádkové nemocnici v Olomouci, přebytečný civilní personál propuštěn. Účetní zastoupení zeměbranecké nemocnice převzala posádková nemocnice v Olomouci.