Radost z přetížení

Podle francouzského sociologa Gillese Lipovetského požívá naléhavost v současnosti status ideologie. Soutěživost a snaha získat převahu vedou k jejímu upřednostňování nad podstatným, okamžitého jednání před rozvahou, podružného před zásadním. K oblastem, jež tento fenomén silně poznamenal, patří také věda, v níž se stupňující tlak na výsledek odráží i ve způsobu hodnocení, které kvantitu nadřazuje kvalitě. Pavel Sterec tento stav symbolicky glosuje instalací v podobě gyroskopického simulátoru přetížení. Namísto člověka ale na jeho sedadlo umísťuje schránku s větším objemem tzv. predátorských časopisů, tedy periodik, která za účelem snadného finančního zisku rezignují na obvyklý proces recenzního řízení, v důsledku čehož se mezi vědeckou komunitu dostává velké množství neověřených, ne-li přímo zkreslených či falešných informací. Ačkoli je dnes gyroskop hojně využíván především v různých „science parcích“ jako účinný prostředek popularizace vědy, ten Stercův logicky mnoho adrenalinových zážitků nenabízí (divák může být jen tím, kdo uvede stroj do pohybu). Oč je ale skoupější coby atrakce poskytující prvoplánové potěšení, o to účinněji představuje metaforu všeobecného zrychlení, odcizení hodnot, komercionalizace vědy, jakož i celkové ztráty orientace